Zal Ik geloof vinden?

Terwijl de wereld schudt op zijn grondvesten, mensen koortsachtig alles doen om de controle over dat waar ze geen controle over hebben, terug te krijgen, jongeren zich eenzaam voelen en ouderen zich afvragen of ze er nog wel toe doen…

Terwijl terreurdreiging nog steeds een realistische dreiging is, mensen ziek worden, kinderen bang zijn en de natuur in de war is…

Terwijl mensen steeds meer op eilandjes leven doordat thuis nu ook kantoor is, boodschappen een paar meter bij de deur vandaan worden afgezet, ziekenhuiscontroles digitaal plaatsvinden en met grote groepen samenkomen al zolang niet kan…

Terwijl dit alles aan de orde van de dag is, gebeuren er wonderen: iedere dag.

Ik werd geraakt door een gedeelte in de Bijbel (Lukas 18), waarin een vrouw blijft smeken om gerechtigheid. Ze spoort de rechter aan om haar recht te doen. Wanneer de rechter haar echter van zich af wil schudden, laat ze hem niet met rust. Ze blijft hem achterna lopen en ze blijft aanhoudend vragen om gehoord te worden, om recht. Uiteindelijk kan die rechter haar niet langer weigeren. Hij geeft haar waar ze om vraagt.

Dit verhaal vertelde Jezus, en Hij eindigt het met de volgende woorden: ‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?’

Is dit niet precies de kern, waar het bij ons vaak fout gaat? Aanhoudend gebed: zijn we daar bekend mee? Blijven roepen, blijven smeken om ontferming voor ons land?

Iedere vrijdagavond organiseert stichting Presence de afgelopen tijd avonden van gebed op invloedrijke plaatsen. Ik denk dat daar iets zichtbaar wordt van wat het betekent om aanhoudend te bidden.

Maar zelfs dan, wanneer we dat doen, zijn we er nog niet. Want Jezus eindigt met: ‘Zal Ik geloof vinden, wanneer Ik kom?’

Bidden is niet iets vrijblijvends. Zo van: we kunnen altijd nog bidden, dan zien we wel of dat helpt.

Bidden is het antwoord, op al onze twijfels en onze vragen! Wanneer we bidden in geloof, zal God recht doen!

Dat betekent dat Hij het hoe dan ook goed maakt. Niet altijd op de manier waarvan wij denken dat het de beste manier is, maar Hij zal het goed maken. Want dat is een belofte.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat God iets beloofde, wat Hij niet deed. Nog nooit! Zou Hij dan geen recht doen, als wij dag en nacht tot Hem roepen?

‘Ik zeg u dat Hij met spoed recht zal doen. Maar… zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?’

Als Jezus doet, waar wij om bidden, geloven wij dan ook dat Hij het is? Of schrijven we dat wonder van verhoring dan enkel toe aan ons goede gedrag, een toevalligheid vanwege weersomstandigheden of goed menselijk beleid?

Bid… en geloof… De God van wonderen leeft.

 

nieskeselles.nl | Privacybeleid
Website door: MRT-ICT
Fotografie door: Anneke Kardol – Gerrits