Vul mij opnieuw

Wie is de Heilige Geest voor jou? Altijd heb ik geweten, en geloofd, dat de Heilige Geest deel uitmaakt van de Goddelijke drie-eenheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Voor mij was de Vader de heilige God, hoog in de hemel. De Zoon was een Vriend die dichtbij je is en Die de straf van onze zonden op Zich nam aan het kruis. De Heilige Geest was een soort zwevende Geest van God, die kwam en ging wanneer Hij wil. Op afstand, maar soms dichtbij. Zoiets.

Toen ik drie jaar geleden ernstig ziek werd, ontdekte ik Wie de Heilige Geest echt is. Hij liet Zichzelf zien door mensen heen. God stuurde mensen naar mij toe, om mij te bemoedigen, voor mij te bidden en mij de handen op te leggen. Ik ontdekte in die tijd dat de Heilige Geest in die mensen was, en dat Hij door hen heen werkte tot zegen van mij. Het was zo ontzettend mooi om ineens te leren dat de Heilige Geest geen God is die komt en gaat, maar dat Hij, uitgestort door de Vader en beloofd door de Zoon, altijd in mij woont. Toen ik Christus mocht omarmen als mijn Verlosser en Zaligmaker, kwam de Heilige Geest in mij wonen en Hij is nooit meer weg gegaan. Wonderlijke waarheid, waar ik alleen maar intens dankbaar voor kan zijn.

Dankzij de Heilige Geest mag ik nu ook Gods liefde uitdelen aan mensen die door God op mijn weg worden geplaatst. Soms is dat onbewust. In ontmoetingen mag ik spontaan delen over de hoop die er is in Jezus, en de Geest werkt! Andere momenten stuurt de Heilige Geest mij gericht naar iemand toe, om diegene te bemoedigen, aan te sporen of met hem of haar te bidden.

Sinds ik mocht ontdekken dat de Heilige Geest in mijn leven is uitgestort en mij nooit meer alleen laat, kan ik niet anders dan Hem navolgen in waar Hij mij roept. Wat een heerlijke genade dat de Heilige Geest van God is uitgestort! Hij woont in ons, maar door verkeerde keuzes die we maken of door ongehoorzaamheid aan de stem van de Geest, kan onze ervaring soms anders zijn. We ervaren de Geest niet, omdat we onze eigen weg kiezen of doordat we te weinig in Gods Woord lezen waardoor we de Stem niet horen. Mijn gebed is, iedere dag opnieuw: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!’

Hij woont al in ons wanneer we geloven, maar de vervulling met Hem, de totale volheid van Zijn nabijheid, hebben we iedere dag weer nodig. Door in afhankelijkheid van God aan het begin van de dag je handen te openen, je Bijbel te openen en je ogen op te slaan naar je Hemelse Vader mag je die Geest steeds weer opnieuw ervaren. Wanneer je Zijn stem hoort en leert kennen, zal je die ook steeds makkelijker gaan herkennen. Mensen vragen zich vaak af: Hoe weet ik dat het Gods Geest is die de gedachte in mijn hart geeft? Je kan het toetsen aan Zijn woord.

Vraag God of Hij met Zijn Geest vaker wil bevestigen in je hart en gedachten wat Zijn wil is. (Eenmaal hebt U gesproken, tot tweemaal toe heb ik het gehoord – Psalm 62)

Toets de gedachte aan het Woord van God: Is het waarheid?

Is het tot opbouw, troost en bemoediging van de ander?

Brengt het vrucht voort voor het Koninkrijk van God?

Wordt Jezus erdoor verheerlijkt?

Onlangs verscheen mijn nieuwe boek ‘Vul mij opnieuw’, waarin ik je graag meeneem in mijn ontdekkingstocht over het werk van de Heilige Geest in ons leven.

Ik schreef het niet voor theologen. Het is ook geen theologisch boek. Ik schreef het voor gewone vrouwen, die moeder zijn of die een baan hebben. Vrouwen die verlangen naar verdieping in hun geloofsleven. Vrouwen die zoeken naar en verlangen naar het verstaan, kennen en herkennen van Gods stem. Je kan het alleen lezen, en de vragen persoonlijk overdenken. Je kan het ook met vriendinnen, zussen of een vrouwengroep samen doen.

Ik bid van harte om Gods zegen voor jou, wanneer jij met dit boek/ dit thema aan de slag gaat.

Heilige Geest van God, vul opnieuw haar hart! Dat is mijn gebed voor jou.

Liefs, Nieske

 

nieskeselles.nl | Privacybeleid
Website door: MRT-ICT
Fotografie door: Anneke Kardol – Gerrits