‘Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen.’

Psalm 118:17

Ze werd in een mortuarium achter gelaten omdat niemand geloofde dat ze nog leefde, maar toen haar vader haar drie dagen later kwam halen om haar te begraven, leefde ze wel. Hij bracht haar naar een ziekenhuis en ze onderging 17 operaties.
Ik heb het over Kim Phuc, het napalmmeisje.
Bekend van een wereldberoemde foto tijdens de Vietnamoorlog in 1972.
Ze deelde in april 2024 haar getuigenis in een overvolle Bovenkerk in Kampen, en het raakte mij opnieuw.
Ik las haar boek in 2019. Enkele weken later bleek ik ver uitgezaaide, kwaadaardige kanker te hebben. De lessen die ik had geleerd door het lezen van Kim haar verhaal, mocht ik meteen in de praktijk brengen: God heeft dit zo geleid.
Kim heeft enorm veel bitterheid en haat gekend in de jaren na haar verbranding door napalm. Haar hele lichaam is verbrand, behalve haar gezicht en handen. Dat is op zichzelf al wonderlijk.
Ze was zo verbitterd en boos, dat ze geen enkele levensvreugde ervoer.
Ze verachtte haar eigen, verminkte lichaam en haatte de mensen die haar dit hadden aangedaan en de Vietnamese overheid die haar foto en verhaal als propaganda gebruikten.
Kim kon niet gaan en staan waar ze wilde, want moest altijd beschikbaar zijn voor de overheid.
Op een dag vluchtte ze en leerde ze Jezus kennen.

Dat veranderde alles.

Langzamerhand maakte de haat en bitterheid in haar hart plaats voor vergeving en hoop. Wanneer de Heilige Geest in je komt wonen, door het geloof in Jezus Christus, gaat Hij je gedachten en verlangens lijden. Je gaat de vrucht van de Geest (niet jouw vrucht, maar Zijn vrucht!) uitdragen. Dat doet de Heilige Geest door je heen.
Ik zag het gisteren bij Kim, en mijn verlangen werd opnieuw zo aangewakkerd om ook meer van Gods liefde uit te dragen naar de mensen om mij heen.
Niet alleen naar mensen die ook goed voor mij zijn, maar naar allen die door God op mijn weg worden geplaatst.
Juist en vooral ook hen, die ik niet zelf heb uitgekozen. Bitterheid en haat maken je ziek: doodziek.
Vergeving en hoop, geloof en liefde zijn vrucht van Gods werk in jou en brengen volmaakte vrijheid.
Is er bitterheid in jouw hart? Zijn er mensen die je diep haat of naar wie je een heftige wrok koestert?
God wil de wrok en haat uit je hart wegnemen en er Zijn vrede en vergeving voor terug geven.
Dat gaat niet ineens, en ook niet vanzelf. Het is niet iets wat je zelf kan doen maar het is de Heilige Geest die het door jou heen wil werken, wanneer je Jezus als jouw Redder en Verlosser aanneemt.
Hij strekt Zijn hand naar jou uit. Je mag die hand grijpen! En wanneer je er niet bij kan, bidt dan:
‘Pakt U mijn hand, Heere Jezus! Neig mijn hart naar Uw hart en schenk mij volledige bevrijding door Uw liefde.’

 

nieskeselles.nl | Privacybeleid
Website door: MRT-ICT
Fotografie door: Anneke Kardol – Gerrits