Leven

Met Kim (links) en mijn moeder (rechts)

‘Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen.’ Psalm 118:17 Ze werd in een mortuarium achter gelaten omdat niemand geloofde dat ze nog leefde, maar toen haar vader haar drie dagen later kwam halen om haar te begraven, leefde ze wel. Hij bracht haar naar een ziekenhuis en […]

Loslaten omdat Hij vast houdt

Onlangs appte mijn oudste zoon mij aan het eind van de dag een foto van zijn onopgemaakte, slordige bed. ‘Mam, vandaag geen tijd gehad om te bidden?’, vroeg hij. Meteen wist ik waar hij op doelde. Onze kinderen ruimen zelf hun kamers op, maar hun bed is mijn taak, iedere ochtend. Ze weten dat ik, […]

Onbestemd verdriet

De laatste tijd heb ik meermalen mensen gesproken die kampen met ‘onbestemde gevoelens van verdriet’. Terwijl ik hen sprak dacht ik: ‘Ja, ik herken dat ook!’ Maar tegelijk kon ik er niet goed woorden aan geven. En precies dat brengt onder woorden wat ‘onbestemd verdriet’ is: verdriet dat eigenlijk niet te verwoorden is, omdat het […]

Vul mij opnieuw

Wie is de Heilige Geest voor jou? Altijd heb ik geweten, en geloofd, dat de Heilige Geest deel uitmaakt van de Goddelijke drie-eenheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor mij was de Vader de heilige God, hoog in de hemel. De Zoon was een Vriend die dichtbij je is en Die de […]

Dank U voor de mist

Deze week wandelden we samen een klompenpad. Het was enorm mistig. Soms konden we maar enkele tientallen meters zien. Omdat we beiden meer van ‘het glas halfvol’ dan van ‘het glas halfleeg’ zijn, klagen we er niet over. Wel constateren we dat een doorbrekend zonnetje fijn zou zijn. We genieten van de frisheid en de […]

Woestijnhoop

Vreugde van de Here

Onlangs werd ik geraakt door een gedeelte uit Hosea 2. Ik las over de woestijn, en hoe God Zelf Zijn kinderen in die woestijn naar Zich toe lokt: ‘Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden en naar haar hart spreken.’ Het bracht voor mij een nieuwe dimensie aan het ‘waarom van […]

De God van het verleden

In de tuin bij mijn ouders ligt een grote, zware kei. De kei is ongeveer een meter lang en een halve meter hoog. Boven de kei staat een lampje, die de kei in het donker verlicht. Dat is ook nodig, want op de kei zijn letters vastgepind, die samen een tekst vormen: ‘Geef de Heere […]

Als Gods Geest waarlijk in ons woont

Of weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1 Korinthe 3:16 Op het moment dat we het evangelie horen en geloven, ontvangen we de heilige Geest. De heilige Geest komt op dat moment in ons hart wonen (Galaten 3:2). Wanneer ik dacht aan de heilige […]

Hoe kijkt U naar mij?

Geloof jij dat God persoonlijk bij jouw leven betrokken is? Rechtstreeks, als jouw schaduw aan je rechterhand? Tijdens een preek kwam de vraag naar mij toe: ‘Hoe denk je dat God jou ziet, wanneer Hij naar je kijkt?’ De vraag is niet nieuw. Het is haast actueel. Veel bemoedigingssites en –boeken en –tijdschriften staan vol […]

Hoe besmettelijk ben jij?

Het is een woord dat iedere dag in de loop van de middag in het nieuws komt: Besmettingen. Hoeveel besmettingen kwamen erbij? Blijft het stijgen? Is er een daling? Het besmettelijke virus houdt ons in zijn greep. Behalve de cijfers van besmettingen, zie ik dat mensen ook op andere manieren besmettelijk zijn. Meningen over vaccineren, […]