Als Gods Geest waarlijk in ons woont

Of weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1 Korinthe 3:16

Op het moment dat we het evangelie horen en geloven, ontvangen we de heilige Geest. De heilige Geest komt op dat moment in ons hart wonen (Galaten 3:2).

Wanneer ik dacht aan de heilige Geest, dacht ik aan Hem in de hemel en ik dacht aan een Geest die  zweefde om ons heen, wanneer wij met God en Zijn Woord bezig waren. Ook dacht ik aan de Geest als aanwezige in de ruimte, wanneer we zongen voor God en wanneer wij baden.

De Bijbel spreekt anders over de heilige Geest. Wanneer wij kinderen van God zijn, woont Gods Geest in ons. Ik mag Hem dus zoeken en vinden in mijn eigen hart. Gods Geest woont in mij, en Hij leidt mij.

De afgelopen jaren heb ik vaak gemerkt hoe de heilige Geest mensen om mij heen leidde, doordat ik merkte dat er voor mij gebeden werd. Ook stuurden mensen soms op het juiste moment een kaartje met een boodschap van God, of een appje met een gebed of een lied. Gods Geest liet hen dat doen, op het moment dat ik het nodig had.

Gods Geest is zoveel dichter bij ons, dan wij Hem vaak zoeken. Hij woont in ons en wanneer we bidden en iemand komt in onze gedachten, doen we er goed aan dit als leiding van de heilige Geest te zien. Gods Geest brengt mensen op ons hart en in ons hoofd, omdat Hij wil dat wij Zijn boodschapper zijn. We mogen voor diegene bidden, en soms een kaart of berichtje sturen. Gods Geest leidt ons daar in en Hij wil ons leren om Zijn stem in ons eigen hart steeds beter te verstaan.

Sinds ik de heilige Geest iedere dag aanroep in mijn gebed, merk ik hoe Hij mij leidt in het bemoedigen en aanmoedigen van mensen om mij heen.

Gods Geest, de heilige Geest, waait niet om jou heen, maar woont in jou! Dat mag je geloven, wanneer het evangelie van Jezus lijden, sterven en opstanding voor jou tot redding is.

 

nieskeselles.nl | Privacybeleid
Website door: MRT-ICT
Fotografie door: Anneke Kardol – Gerrits