"De vreugde van de Here,
dat is uw kracht."

- Nehemia 8:11b -