Nieske Selles-ten Brinke | Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel!
Pleegzorg heeft mijn passie. Ik geloof dat wij in het klein verschil mogen en kunnen maken in het leven van kwetsbare mensen en kinderen. Ik kan dat niet in eigen kracht, maar geloof dat God mij alles geeft wat nodig is. Ik vind het belangrijk om onze kinderen op te voeden bij het geloof in God. Geloofsopvoeding is daarom een belangrijk thema in ons leven. Ik geef graag workshops over geloofsopvoeding en het vieren van christelijke feesten met kinderen. Ook vertel ik graag aan mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg over onze ervaringen in de praktijk. De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan schrijven. Zowel boeken voor kinderen als voor ouders. Thema’s zijn geloofsopvoeding en pleegzorg. Ik hoop zo anderen te inspireren en te helpen bij hun zoektocht naar de plek die zij mogen innemen in de maatschappij.
Pleegzorg, Langdurige pleegzorg, Crisispleegzorg, Geloofsopvoeding, Schrijven, Bijbels Dagboek, kinderen, Vieren, Christelijke feesten, Geloof, Jezus, Biologische ouders, Pleegouders, Workshop, Boeken, Prentenboek
16459
single,single-post,postid-16459,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

09 mei Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel!

Onze zoon zei vanmorgen: ‘We zijn even zonder God nu. Want Jezus is naar de hemel gegaan en de Heilige Geest is nog niet gekomen!’

Gelukkig mocht ik hem vertellen dat we leven na het Pinksterfeest. De Heilige Geest is gekomen, en Hij is dagelijks in ons, achter ons, voor ons, boven ons en onder ons. Hij is om ons heen.

Maar het is waar… we denken deze week terug aan de week nadat Jezus naar de hemel is gegaan. De week waarin de vrienden van Jezus eensgezind bij elkaar waren. Vurig baden ze om de komst van de Trooster, waar Jezus van gesproken had voor Hij naar de hemel ging.

Wij weten nu dat die Trooster tien dagen later is gekomen. Maar zij wisten niet hoe lang het duren zou. Ze moesten leven met de belofte. De belofte dat Hij komen zou, als wisten ze niet wanneer.

Vurig baden ze. Dat roept een beeld bij me op. Ik zie ze zitten. In een kring. Om de beurt heffen ze hun handen op. Ze smeken, roepen, huilen en bidden: ‘O God, laat ons niet alleen! Kom alstublieft met Uw Geest!’ Ze baden samen, maar vast ook alleen. Ik stel me voor hoe ze af en toe even de ruimte verlieten. Overweldigd door het verdriet van Jezus’ heengaan. Verlangend naar de vervulling van Zijn belofte. Misschien hebben ze zich even teruggetrokken om elders in het huis alleen hun smekende stem te richten tot God. ‘Kom toch, o Geest!’

En… Hij is gekomen!

Hoe beleef je zo’n week als deze week met kinderen? Hoe kan je hen betrekken bij het toeleven naar het Pinksterfeest van aanstaande zondag?

Afgelopen zondag kregen onze kinderen een boekje mee bij het uitgaan van de kerk. Voor elke dag een Bijbeltekst en een vraag met betrekking tot het werk van de Heilige Geest. Een prachtige manier om samen als gezin dagelijks stil te staan bij wat God heeft gedaan, lang geleden. Maar nog mooier om ook de link te leggen naar het leven van nu. Elke dag.

De belevingswereld van kinderen is anders dan die van ons als ouders. Maar ook kinderen leven soms in eenzaamheid. Ze kunnen zich verlaten voelen… terwijl je toch dicht bij ze bent. Omdat jij niet werkelijk kan zien wat er in hun hart en gedachten omgaat. Ze kunnen hartstochtelijk verlangen naar vervulling van verdriet, gemis en zorg. En dan heb jij een machtige boodschap voor hen. Nu. Deze week, in aanloop naar Pinksteren. De discipelen zijn niet verweesd achter gebleven. Jezus beloofde hen de Trooster te sturen. En dat is de Heilige Geest! Hij is gekomen! Toen, op het Pinksterfeest. En Hij wil ook ons vol maken. Zoals je een ballon vol maakt met lucht. Je ziet de lucht niet… maar het is er wel! Hoe zou anders de ballon vol kunnen zijn? Zo wil Gods Geest in je zijn. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Hoe zou je anders vol kunnen zijn van verlangen naar God, liefde voor God en vertrouwen op Hem?

Pinksteren…. Leef er naar toe. Inhoudsvol! Samen met je kinderen. Bid vurig met hen. Om de komst van de Heilige Geest in hun leven. Als Hij komt, dan zullen ze het weten: Dit is Hem! Geloofsopvoeding is niet iets van de kerk of van school. Geloofsopvoeding is iets van thuis. Jij, als ouder mag doorgeven wat je zelf van God geleerd hebt. Je mag het niet alleen doen, je moet het doen! Het is Gods opdracht aan jou.

Gezegende, inhoudsvolle week gewenst. En feestelijke Pinksterdagen, vol van Gods Geest in jullie huis en hart!

 

1Reactie
  • NIeuwburg
    Geplaatst op 12:03h, 21 juni Beantwoorden

    Waar staat eigenlijk dat Hij voor ons, achter ons en om ons heen is? Ik kan het niet meer vinden…

Geef een reactie op NIeuwburg Annuleer reactie