Nieske Selles-ten Brinke | Niet langer ontzichtbaar
Pleegzorg heeft mijn passie. Ik geloof dat wij in het klein verschil mogen en kunnen maken in het leven van kwetsbare mensen en kinderen. Ik kan dat niet in eigen kracht, maar geloof dat God mij alles geeft wat nodig is. Ik vind het belangrijk om onze kinderen op te voeden bij het geloof in God. Geloofsopvoeding is daarom een belangrijk thema in ons leven. Ik geef graag workshops over geloofsopvoeding en het vieren van christelijke feesten met kinderen. Ook vertel ik graag aan mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg over onze ervaringen in de praktijk. De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan schrijven. Zowel boeken voor kinderen als voor ouders. Thema’s zijn geloofsopvoeding en pleegzorg. Ik hoop zo anderen te inspireren en te helpen bij hun zoektocht naar de plek die zij mogen innemen in de maatschappij.
Pleegzorg, Langdurige pleegzorg, Crisispleegzorg, Geloofsopvoeding, Schrijven, Bijbels Dagboek, kinderen, Vieren, Christelijke feesten, Geloof, Jezus, Biologische ouders, Pleegouders, Workshop, Boeken, Prentenboek
16741
single,single-post,postid-16741,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

28 mei Niet langer ontzichtbaar

Het verhaal over de reddende Malinees in Parijs raakt mij.

Hij was een onzichtbare… tot afgelopen zondag. Een allochtoon, zonder verblijfsvergunning en zonder werk. Hij viel niet op. Een onzichtbare vreemdeling.
Tot hij vanuit de menigte opdook, en rende voor een leven. Niet voor zijn eigen leven, maar voor het leven van een ander: een kind, spartelend aan een balkon van een flatgebouw.
De man duwde iedereen aan de kant die hem voor de voeten liep. Hij kwam tevoorschijn vanuit zijn anonieme, onopvallende leven en klom als een tijger tegen de vier verdiepingen van de flat op. Van balkon naar balkon. Het is nauwelijks te zien waar hij zich aan vast hield, maar hij hield zich vast en klom. Af en tot keek hij omhoog, om te zien of het kind er nog hing. Hij hing er nog.
De reddende Malinees was op dat moment nog steeds een onbekende, maar niet langer een onbeminde. Mensen riepen, schreeuwden, baden, moedigden hem aan. En op het moment dat hij na luttele, angstaanjagende minuten met één sterke armzwaai het spartelende jongetje over de balustrade van de flat tilde, barstte het applaus los.
De Malinees werd een held. Een ongelofelijk voorbeeld van moed. Hij vocht voor een leven, het leven van een kind, en vergat daarbij zijn eigen leven.
De onzichtbare, niet van betekenis lijkende man, veranderde in één keer in een wereldberoemde redder. Hij ontving binnen een dag een uitnodiging van de president zelf, en hij mag een Frans paspoort ophalen. Hij ontving een aanbieding voor een baan: Welkom bij de brandweer!
Het verhaal raakt me, en houdt me bezig. Niet in het minst vanwege het leven van het kind, dat gered is. Maar zeker ook vanwege de man, die vanuit de anonimiteit door de president in het licht is gezet.
Zo werkt God ook. Hij gebruikt mensen, die denken dat ze er niet toe doen. Dat ze te weinig kunnen, of te eenvoudig zijn. Hij zet mensen in, die denken dat de maatschappij niets aan hen heeft, die denken dat ze er niet bij horen, niet welkom zijn. God heeft een plan, met elk van ons. Met het kind dat daar hing aan het flatgebouw, zijn leven gaat door! Met de moedige man, die zijn leven op het spel zette om een kind te redden. Met ons, met jou en mij. Hij wil je in het licht zetten, in Zijn licht.
De vraag is: Laat jij je gebruiken? Mag God je inzetten, voor Zijn plan?
Als God jouw Leidsman mag zijn, en jij je leven in het grote en het kleine aan Hem toevertrouwt, zal Hij op een dag tegen jou zeggen:
Kom in, jij gezegende door Mijn Vader. Over weinig ben je getrouw geweest, maar over veel zal Ik je aanstellen. Kom binnen, in de vreugde van je Heer! (Mattheus 25
)

 

https://nos.nl/artikel/2233901-malinees-krijgt-baan-en-verblijfsvergunning-na-heldenactie-in-parijs.html

Geen reactie's

Geef een reactie